Trở lại   > Hồ sơ của admin > Albums > Họp mặt TV phía Nam

Ảnh thứ 6 của 23 ảnh từ album Họp mặt TV phía Nam
IMG 1278
IMG 1278
Ảnh thêm lúc 07-06-2009 05:12 PM
Được thêm bởi admin

Showing Picture Comments 1 to 1 of 1
  1. nguyethak18
    08-06-2009 06:11 PM
    nguyethak18
    Các chị em trông ai cũng em tươi trẻ. Các anh trông nhiều bác đã lão ghê: tóc bạc, đầu hói, răng ....